POSKYTOVANÉ SLUŽBY

zabezpečenie trvalého prístupu na internet s garanciou kvality pre náročných zákazníkov a spoločnosti
Viac o dátových službách
V poločnosti CTN NETWORK sme schopní navrhnúť, dodať a nainštalovať bezpečnostné kamerové systémy tak, aby vyhovovali všetkým požiadavkám.
Viac o kamerových systémoch
IT Outsourcing je IT služba, ktorú poskytujeme podnikom, ktoré sa snažia presunúť všetky svoje IT činnosti na externú firmu.
Viac o
Spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o. ponúka v portfóliu svojich služieb taktiež návrh, budovanie, prevádzku a servis kabelážnych prenosových dátových sietí…
Viac o
Ponúkneme Vám inštaláciu, servis, údržbu a monitorovanie zabezpečovacieho systému od renomovaných svetových dodávateľov.
Viac o
V našej spoločnosti CTN NETWORK odporúčame Office 365. Všetky Vaše súbory a aplikácie budú...
Viac o cloudových riešeniach