Prvoradým zameraním spoločnosti CTN NETWORK, s.r.o, je aktívne poskytovanie služieb prístupu k verejným sieťam a sieti INTERNET s garantovanou…
viac o Internete Business
Vzhľadom na veľký a pozitívny ohlas našich služieb siete sa spoločnosť CTN NETWORK rozhodla investovať do ďalšieho rozvoja svojej dátovej siete…
Viac o Internete pre obce
V mestách a priemyselných oblastiach, v ktorých nie je dostatočná rezerva a pokrytie kvalitnými metalickými alebo optickými káblovými trasami…
Viac o Bezdrôtových spojoch
Spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o. ponúka v portfóliu svojich služieb taktiež návrh, budovanie, prevádzku a servis kabelážnych prenosových dátových sietí…
Viac informácii
Dátová sieť, ktorej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o. poskytuje dostatočnú kapacitu a stabilitu nielen na realizáciu
Viac o VoIP
Služby virtuálnych privátnych sietí ( Virtual Private Network) sú určené firmám s viacerými pobočkami alebo strediskami, ktoré požadujú zabezpečenie…
Viac o VPN
V oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky ponúkame našim zákazníkom komplexné služby.
Viac o IT Podpore…

ZABEZPEČENIE TRVALÉHO PRÍSTUPU NA INTERNET S GARANCIOU KVALITY PRE NÁROČNÝCH ZÁKAZNÍKOV A SPOLOČNOSTI

Na území mesta Nitra a okolie sme vybudovali a prevádzkujeme vlastnú modernú a vysokorýchlostnú dátovú sieť CTN-Network. Prostredníctvom vlastnej infraštruktúry a siete prístupových bodov sme schopní zabezpečiť trvalé 24 hodinové pripojenie k internetu pod stálim dohľadom a s vysokými prenosovými rýchlosťami podľa želania zákazníka až do rýchlostí 155MBit/s.

Prenosová rýchlosť je synchrónna – teda rovnaká v oboch smeroch od zákazníka, aj smerom k zákazníkovi, a je garantovaná. Toto neplatí pri zdanlivo „lacných“ riešeniach na báze aDSL (asynchronous digital subscriber line) pri ktorých sa uplatňuje agregácia – zdieľanie zakúpenej kapacity viacerými zákazníkmi.

Pri návrhu a výstavbe siete bola použitá kombinácia kabelážnych a bezdrôtových spojov vo frekvenčných pásmach 5,4 – 5,7GHz, prípadne garantovaných licenčných rádiových spojov vo vyšších frekvenčných pásmach. Našim krédom pri návrhu infraštruktúry bola najmä vysoká spoľahlivosť. Vzhľadom na nízke prenosové rýchlosti a vysokú poruchovosť rádiových spojov vo voľnom pásme 2,4GHz sme tieto technológie takmer úplne vynechali.
Použitá technológia, topológia a pokrytie z nej robia dátovú infraštruktúru ktorá v lokalite Nitra a okolie doposiaľ nemá konkurenciu.Samozrejmosťou sú komplexné služby – zameranie, obhliadka, návrh a dodávka technológie vrátane jej realizácie, záručného a pozáručného servisu.


ZABEZPEČENIE CENOVO DOSTUPNÉHO INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA PRE OBCE NITRIANSKEHO KRAJA

Vo viacerých obciach Nitrianskeho kraja sme vybudovali vlastnú sieť prístupových bodov v pásmach 2,4GHz. Tiež pri výstavbe tejto siete boli použité overené komponenty svetových výrobcov. Technológia v pásme 2,4GHz je z hľadiska pomeru výkon/cena určená najmä pre domácich používateľov na zabezpečenie cenovo dostupného pripojenia k sieti Internet pre domácich používateľov.
V súčasnosti prevádzkujeme a sme schopní zabezpečiť pripojenie v týchto obciach:

 • Nitra – Krškany
 • Ivánka pri Nitre
 • Janíkovce
 • Malý Cetín
 • Močenok
 • Horná Kráľová
 • Zbehy
 • Lužianky
 • Dražovce
 • Jelšovce
 • Výčapy-Opatovce
 • Alekšince
 • Lukáčovce
 • Hosťová
 • Dolné Obdokovce
 • Mojmírovce
 • Nové Sady
 • Rišnovce

Túto sieť neustále rozširujeme a budujeme pružne – najmä podľa prejaveného záujmu v obciach. Na pokrytie a dostupnosť našich služieb vo Vašej obci sa preto informujte


DOPLNKOVÉ SLUŽBY

K internetovému pripojeniu poskytujeme aj doplnkové služby ako sú:

 • registrácia domén a správa DNS záznamov
 • služby elektronickej pošty
 • webhosting
 • databázové služby a programovanie v oblasti pokladničných a objednávkových systémov
 • inštalácie a správa sietí a serverov
 • prepájanie pobočiek, výstavba virtuálnych privátnych sietí (VPN), výstavba privátych dátových spojov
 • prenájom telekomunikačných trás s požadovanou kapacitou
 • budovanie dátových sietí a štruktúrovaných kabelážnych systémov
 • Konfigurácie a správa CISCO zariadení
 • komplexný IT manažment firmy
 • antivírová ochrana, prevencia a odstraňovanie následkov vírusových nákaz
 • dodávky serverov a ostatný hardware – špecializovaný na značkové riešenia (HP, IBM, CISCO, Apple)