Služby virtuálnych privátnych sietí (Virtual Private Network) sú určené firmám s viacerými pobočkami alebo strediskami, ktoré požadujú zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi sieťami týchto pobočiek. Využitie tiež nachádza v prípade mobilnej kancelárie, kedy z mobilného pracoviska je potrebné pristupovať k informáciám vo vnútri privátnej siete spoločnosti (obchodní zástupcovia, dealeri atď…).

Komunikácia prebieha po verejných dátových a prenosových sieťach a po verejnej sieti INTERNET, pričom dáta sú šifrované.

Výhodami tohto spôsobu spojenia pobočiek sú nižšie náklady – nakoľko nie je nutné vytvárať priamy spoj na fyzickej vrstve (prenajatý telekomunikačný okruh, priamy dátový rádiový spoj a pod…), ktorý v prípade veľkých vzdialeností medzi pobočkami (medzištátne spojenia a pod) vytvára veľmi vysoké náklady na vnútrofiremnú komunikáciu.

Nutnou podmienkou úspešného vybudovania VPN spoja je dostupnosť kvalitného a stabilného internetového pripojenia, alebo inej verejnej siete na oboch stranách (na všetkých pobočkách) tohto spoja (pevná linka, bezdrôtový spoj v garantovanom pásme alebo pásme 5,4-5,7GHz, prípadne 2,4GHz, aDSL linka a ich kombinácie).

Spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o, Vám ponúka návrh, dodávku potrebného hardvéru, konfiguráciu a tiež správu VPN sietí a komunikačných VPN tunelov na báze šifrovacích protokolov podľa Vašich požiadaviek.