Dátová sieť, ktorej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť CTN NETWORK, s.r.o. poskytuje dostatočnú kapacitu a stabilitu nielen na realizáciu Internetových pripojení. Sieť neustále monitorujeme a v prípade potrieb rozširujeme a modernizujeme jej jednotlivé segmenty. Sledujeme trendy v oblasti IT, testujeme hardware a tým vytvárame priestor na širšie využitie našej dátovej infraštruktúry.

Okrem prenosu dát je možné pri použití vhodnej technológie na kompresiu hlasu použiť našu infraštruktúru aj na hlasovú komunikáciu označovanú ako IP telefónia, prípadne Voice over Internet Protocol (VoIP).

V súčasnej dobe sa pripravujeme na širší rozvoj týchto služieb a v dohľadnej dobe by sme radi uviedli hlasové služby do prevádzky.