Prvoradým zameraním spoločnosti CTN NETWORK, s.r.o, je aktívne poskytovanie služieb prístupu k verejným sieťam a sieti INTERNET s garantovanou kapacitou a vysokou stabilitou. Táto služba je určená širokému spektru klientov – najmä však podnikateľským subjektom a spoločnostiam, ktoré vyžadujú vysokú kvalitu a stabilitu služieb so 100 percentnou garanciou šírky pásma – takzvanú garantovanú prenosovú rýchlosť.
Pri súčasnom trende agregácie prenosových kapacít – teda zdieľania jedného pásma viacerými zákazníkmi, ktoré sa uplatňuje najmä pri aDSL a iných lacných spôsoboch pripojenia, nachádza táto služba čoraz väčšie uplatnenie a záujem zo strany klientov.

V službe Internet Business neuplatňujeme žiadnu formu agregácie.Prístup k sieti INTERNET zabezpečujeme formou rozličných prenosových médií. Najobľúbenejším v tomto smere z hľadiska pomeru výkon/spoľahlivosť/cena je zabezpečenie prístupu prostredníctvom rádiovo-mikrovlnného spoja v bezlicenčných a licenčne chránených frekvečných pásmach – prostredníctvom siete CTN Network.

Bližšie informácie o tejto modernej a vysokorýchlostnej technológii prenosu dát nájdete na našich stránkach v článku – bezdrôtové spoje

Táto služba je dostupná najmä v lokalite NITRA a okolie – do vzdialenosti cca 20km od mesta Nitra.