V oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky ponúkame našim zákazníkom komplexné služby.
Okrem budovania dátových sietí, spojov, a last-mile spojení pre zabezpečenie prístupu k sieti CTN-Network
a Internetu zabezpečujeme aj dodávku, správu a servis koncových zariadení – výpočtovej techniky.
Tento spôsob starostlivosti o výpočtovú techniku vo firmách a ostatných spoločnostiach šetrí nemalé finančné prostriedky, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na mzdové náklady interného zamestnanca (zamestnancov).Samozrejmosťou našich služieb je vypracovanie cenovej ponuky s prihliadnutím na individuálne potreby klienta, dodávka na miesto určenia, záručný a pozáručný servis, servisné práce vykonávané aj v teréne priamo u zákazníka bez nutnosti demontáže techniky, riešenie havarijných situácií do 1h od nahlásenia a iné.
Z ponuky našich služieb vyberáme:

  • Dodávky a inštalácie serverov so zameraním na podporu značkových produktov IBM, HP
  • Dodávky a inštalácie počítačov a pracovných staníc, tenkých klientov a pod – s podporou značkových riešení od HP a IBM
  • Dodávky a inštalácie zálohovacích zariadení a systémov, záložných zdrojov napájania
  • Servis a údržba výpočtovej techniky, profylaktické kontroly, čistenie techniky (aj formou výjazdov – priamo u zákazníka)
  • Softwarové a databázové služby
  • Vykonávanie softvérového auditu
  • Antivírová ochrana – preventívna aj následná
  • Zálohovanie dát (jednorázové terénne, alebo periodické a automatické – vzdialene na servery našej spoločnosti prostredníctvom siete CTN-Network a Internetu)
  • Dodávky audiotechniky, videotechniky, didaktickej techniky (projektory, projekčné plátna, digitálne prevodníky obrazu a zvuku atď…)
  • Ostatné služby v oblasti informačných technológií